Konkursa rezultāti

Balvas konkursa uzvarētājiem

Balvas konkursa uzvarētājiem

KONKURSA
“PAR VEIKSMĪGĀKO PILSKALNA FOTOGRĀFIJU 2015.GADĀ ” UZVARĒTĀJS 

Kaspars Sēlis

KONKURSA
PAR VEIKSMĪGĀKO “PILSKALNU SASAUKŠANU” UZVARĒTĀJA 2015.GADĀ

Lidija Ozoliņa

PATEICĪBAS
PAR PIEDALĪŠANOS KONKURSĀ
“PAR VEIKSMĪGĀKO PILSKALNA FOTOGRĀFIJU UN “PILSKALNU SASAUKŠANU” 2015.GADĀ

Agnijai Mutulei un Gitai Pērkonei