Par mums

Biedrība Sēļu klubs / Visuomenė Sēļu klubas /Ühiskond Sēļu klubi
Society Sēļu club / Общество Sēļu клуб / Gesellschaft Selu Club
Smilšu iela 26 – 15, Viesīte, Viesītes novads, Latvija, LV-5237,
tālr. 27071996, Reģ.nr.50008220371
 Swedbank  konts LV26HABA0551037972430

Seno sēļu cilts apdzīvotā teritorija 12.- 16.gs. ir šodienas Sēlija, kur dzīvojam un strādājam arī mēs – sēļu pēcteči, sēļu zemju mantinieki. Dzīvojot seno sēļu zemēs, mēs esam pārņēmuši gadsimtos glabāto un papildināto šīs senās baltu cilts mantojumu, kas Baltijā mitusi jau pirms Kristus laikiem.

Ko pievienosim sēļu mantojumam, te darbodamies? Ko atstāsim nākošām paaudzēm? Tā ir mūsu izvēle – domāt vai nedomāt par to. Dažam nepatīk vārds patriotisms, bet mūsu valodā nav cita vārda, kā kopā apzīmēt savas zemes mīlestību, godprātīgu attieksmi, atbildību un aktīvu dzīves pozīciju. Ir dažādi veidi, kā cilvēks to var realizēt ikdienā, bet mēs aicinām Sēļu klubā!

Domāsim un darbosimies kopā!