Lielzalves muiža

Lielzalves muižas mājas 2.stāvā – Pasaku teātra telpā iekārtota izstāde

„…un viņi dzīvoja…”

Izstāde skatāma individuāli vai kopā ar ģimeni.

           Būsim atbildīgi un uzliksim maskas. Ievērosim 2m attālumu viens no otra!

Iepriekš jāpiesakās pa tel. 270 719 96 vai 287 093 78

Adrese: Zalves skola, Zalve, Neretas novads, LV-5112

afiša_ izstāde_… un viņi dzīvoja…

Lielzalves muižas svētkiem gatavojoties!

27. aprīlī apritēs divi gadi kopš mūsu pirmā darbiņa Lielzalves muižas kungu mājas saglabāšanā,- kopš  parka sakopšanas talkas. Materiālajām vērtībām – lietām, ēkām, telpām – būtiska to fiziska saglabāšana un pastāvēšana, bet  tai jāiet blakus ar stāstu, aprakstu un ziņām par šīm priekšmetiskajām vērtībām. Bez informācijas tās ir mēmas. Lielzalves muižas kungu māju un tās apkārtni ietērpjam stāstā, vācam ziņas, fotogrāfijas un lietas, kas ēkai iedotu dzīvību. Šobrīd – februāra pēdējā nedēļā – ar pagasta pārvaldes palīdzību tīrām pirmā stāva koridoru un bijušās sporta zāles grīdas, bet, siltākam laikam iestājoties, kad grīdas būs iztīrītas, ar prieku uzņemsim ciemiņus – individuālus apmeklētājus un ģimenes. Atverot šo saiti un noskatoties prezentāciju par Lielzalves muižu, būsiet nedaudz ieskatījušies Zalves pagasta lielākās un varenākās ēkas – muižas kungu mājas – telpās un  pastaigājuši pa vēsturisko parku.

Prezentācijā nav notikumu stāsta, bet tikai  tas, ko notikumi radījuši,- vide, tai raksturīgi priekšmeti un to valoda.                                                    Lielzalves muiža 2020-21.

 

Saite uz tekstu “Ziemeļbrieža vēstule Zalvei”:

Ziemeļbrieža vēstule

ZALVE ZIEMĀ

Saite uz rezentāciju:

  ZALVE ZIEMĀ

 

 

1991. GADA BARIKĀŽU AIZSTĀVJU ATCERES DIENA

30 GADI BARIKĀDĒM –  PAR LATVIJAS BRĪVĪBU UN NEATKARĪBU

20. janvārī no plkst. 15.00 līdz 18.00

barikāžu atceres ugunskurs Lielzalves muižas parkā

Apraksts-Barikāžu atcere Zalvē

barikādes

.

Apsveikums Jaunajā gadā

Latvijas dzimšanas diena Lielzalves muižā

Svētki aizvadīti, bet atmiņā vēl ilgi paliks šis tumšais, lietainai un vējainais vakars ar krāšņi izgaismoto Lielzalves muižas ēku un daudzajām sarkani baltām lampiņu virtenēm muižas parkā, iezīmējot galvenās takas. Vējš un lietus lāses no kokiem izdzēš krāsainās lampiņas vienu pēc otras, bet mēs tās iededzam no jauna. Izturīgākās paliek, lai tumšajā parkā radītu mainīgus un neparedzamus rakstus. Arī tad, kad jau ap pusnakti izdzisušas laternas un parks ietinies pilnīgā tumsā, starp neredzamajiem kokiem vēl dzīvo izkaisītas sarkanas uguntiņas.

Saite uz prezentāciju:

Latvijas-dzimšanas-dienā__

 

Muižas parks oktobra beigās. Jaunais uzraksts šosejas malā vēsta, ka kādreiz te bijis Lielzalves muižas centrs ar savu dzīvi.

Saite uz aprakstu:

Rudens 2020 Lielzalves muižā

Pirms gada 26.septembrī Sēļu klubs noslēdza līgumu ar Neretas novada pašvaldību par kādreizējās Lielzalves muižas kungu mājas pārņemšanu bezatlīdzības lietošanā. Topošā Sēļu kluba rezidence soli pa solim turpina telpu sakārtošanu, sakopšanu, apdzīvošanu, iekārtošanu un gatavojas jaunai ziemai. Tikko noslēdzies muižas parka sakopšanas projekts, kura rezultātā nostiprināti esošie vārtu stabi, lai aizkavētu to tālāku sabrukšanu. Pēc izskata var spriest, ka tie laboti vairākkārtīgi, tomēr gadu gaitā, šķiet, aizvien mazāk līdzinās kādreizējās muižas parka vārtiem. Vēl joprojām meklējam muižas fotogrāfijas un aicinām arī lasītājus pārskatīt vecos ģimeņu albumus, kur varētu būt redzama muiža, kungu mājas telpas un parks. Iedzīvotāju iniciatīvu projekts „Lielzalves muižas parka vārtu konstrukciju nostiprināšana un konservācija”, paļaujoties uz Zalves pagasta atbalstu, tika iecerēts un veikts ar mērķi padarīt kādreizējo muižas parku par skaistu un patīkamu vietu Zalvē. Sēļu kluba pārziņā ir pati kungu māja, tomēr mums ļoti rūp arī apkārtne, lai tā būtu sakopta un visiem lai prieks apmeklēt gan pašu muižu, gan seno parku. Darāmā vēl pietiek.

Septembra solotalkās sagatavojām vietu muižas uzraksta novietošanai, kas tapis pateicoties vietējo zalviešu iniciatīvai, atbalstam, ieguldītajiem līdzekļiem un darbam. Vissirsnīgākais paldies Normundam Kalniņam par viņa īstenoto ideju Lielzalves muižas uzraksta novietošanai parka malā. Paldies viņam par atbalstu, padomiem un palīdzību arī citos saimnieciskos jautājumos! Pateicība muižas nosaukuma darinātājam kokā Jānim Beņjavam un mūsu atbalstītājam Naurim Smirnovam! Garāmbraucēji var izlasīt, ka šī vieta saucas Lielzalves muiža, kas kartēs vienmēr būs Zalve. Mūsu mērķis ir atdzīvināt vēsturi, lai pagātnes saistošākās, cēlākās un izcilākās notikumu lappuses neļautu mums nogrimt pieticībā un bezcerībā. Šī vieta vienmēr bijusi īpaša, cilvēkiem bagāta, raibu notikumu pārpilna, atpakaļ aicinoša un vilinoša. Visi laiki te gājuši pāri, atstājot savas pēdas šajā vietā un arī mūsos pašos. Tieši tāpēc tā var būt īstā vieta Sēļu kluba mītnei, kur un no kurienes īstenot mūsu biedrības idejas apkārtējiem pagastiem un visai Sēlijai.

https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:6116d96c-5b44-4d5a-bb8d-29806f647429

Lielzalves muiža 

Lielzalves muižas kungu māja gatavojas ziemai. Topošā Sēļu kluba rezidence soli pa solim turpina telpu sakārtošanu, sakopšanu, apdzīvošanu un iekārtošanu. Septembra solotalkās iztīrījām Austrumu pagrabus, sagatavojām vietu muižas uzraksta novietošanai, kas tapis pateicoties vietējo zalviešu iniciatīvai, atbalstam, ieguldītajiem līdzekļiem un darbam. Vissirsnīgākais paldies Normundam Kalniņam par viņa īstenoto ideju Lielzalves muižas uzraksta novietošanai parka malā. Paldies par atbalstu, padomiem un palīdzību arī citos saimnieciskos jautājumos! Paldies muižas nosaukuma darinātājam kokā Jānim Beņjavam. Pateicība mūsu atbalstītājam Naurim Smirnovam!

Ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī draugi, atbalstītāji un domubiedri no Neretas, Aizkraukles, Viesītes un pat no Rīgas ieradās uz mūsu aicinājumu palīdzēt darbos. Īpašs paldies Sosāru ģimenei un Ingai Kalerei! Pateicoties viņiem, iztīrīti Austrumu pagrabi, un mēs jau plānojam tos rādīt interesentiem. Viņu dāvinājumi un ziedojumi ir liels atbalsts mūsu darbā dažādām iecerēm. Ar viņu palīdzību mūsu rožu dobe ieguvusi jaunu izskatu, un viņu dāvinātās un iestādītās parka rozes jau nākamgad būs pamanāmas cerīņu laukumā.

Trešā lielākā pārmaiņa mūsu darbā ir Medību kabineta iekārtošana pirmajā stāvā. Esam ieguvuši dāvinājumus medību trofeju izstādei, ko varam jau te izvietot. Pirmie dāvinājumi saņemti no Ģirta Abizāra – šī gada divas medību trofejas – un no Jāņa Kupra Viesītē – pašdarināta galda lampa un virpots trauks.

Septembra solotalkas

https://www.facebook.com/seluklubs/
https://www.facebook.com/seluklubs/photos/
pcb.4798760416862932/4798738306865143/

Rudens sākums Lielzalves muižā

Kā atvadas vasarai muižas parkā zied pagājušajā gadā iestādītās rozes – sveiciens sen sen te bijušajai grāfu Šuvalovu medību pilij. Gadu desmiti un pat simti aizritējuši, bet šī māja joprojām glabā savas vēstures pēdas. Arī daudzo skolēnu soļus garajos koridoros un klasēs. Grūti izskaidrojama šīs vietas maģija un pievilkšanas spēks. Tas ir kā miers, ko izstaro simtgadīgie koki muižas parkā, kā aizejošās vasaras siltie stari, kas mūs atmiņās sildīs visu garo ziemu. Katru rītu saulīte uzlec parka austrumu pusē un vakarā noriet aiz rietumu kokiem. Un tā – mūžīgi…

 

LIELZALVES MUIŽA

SEPTEMBRĪ

AICINA UZ SOLOTALKĀM

laikā no 10.00 līdz 14.00:

sestdien 05.09.

svētdien 06.09.

sestdien 26.09.

    svētdien 27.09.

Lūgums iepriekš pieteikties

 pa tel.: 28 709 378 vai 27 071 996

solotalkas

 

LIELZALVES MUIŽĀ

“VASARAS MŪZIKA STĀRĶU CEĻAM”

Muzicē Pēteris Draņevičs un Aleksandrs Gors

Vasaras mūzika stārķu ceļam

Sestdien 15. augustā no plkst. 10.00

Lielzalves muižas parkā

TALKA

AR UGUNSKURA ATKLĀŠANU

 

Lielzalves muižas kontrolpunkts Sēlijas rallijā 

25. un 26. jūlijs topošajā Sēļu kluba rezidencē – Lielzalves muižā

 

Vēsturisko parku un dārzu dienas

Lielzalves muižā

1. jūlijs – Zalves skolas diena

2020

afiša- 1.jūl.

Pavasara talka Lielzalves muižā 2020. gada 15. un 16. maijā

Gar abām parka takas malām būs atjaunotās hostu rindas

Neaizmirstulīšu paklāji Lielzalves muižas parkā

Lai kā, bet tomēr muiža

Desmit gadus šis pērtiķītis gulēja aiz skapja mazo bērnu klasītē Zalves skola

Šodien esam astoņi talcinieki un suns!

Palīdzam pagātnei savienoties ar šodienu

Šodien mūs visus vieno skola!

2020. gads

Lielzalves muiža Lieldienās

Zalve-Lielzalve. Lielzalves muižas kungu māja – grāfu Šuvalovu medību pils – Lielzalves, Zalves pamatskola. Katrs gadsimts te atstājis savas pēdas, noliedzot šīs ēkas pagātni, pārbūvējot, uzlabojot pēc sava prāta un sapratnes. Visvairāk uzlabojumu, izpostot, nojaucot, izmetot un iznīcinot “buržuāzijas paliekas”, atnesis pagājušais gadsimts. Katra vieta te vēstures piepildīta, lai darītu mūs bagātākus. Tikai atvērts prāts un sirds to spēj saskatīt un saprast, tāpat kā Lieldienu stāstu, Dieva dēla augšāmcelšanos un nozīmi vēstures gaitā.

afiša-5

Sēļu klubs, Reģ. Nr. 50008220371
AS Swedbanka, LV26HABA0551037972430