Kaupres pilskalns

Kaupres pilskalns ierīkots Daugavas Ābeļu salas pašā ziemeļu galā, šķērsām pār salu uzberot 2 vaļņus, no kuriem lielākais ir 3m augsts, un starp tiem izrokot grāvi. Ārējā valnī ir jūtams kaļķu javā likts radžu mūrējums, kas varētu liecināt par pilskalna vēlu datējumu. To apliecina arī dažas pilskalnā atrastas ar podnieka ripu darinātās trauku lauskas. Tomēr netālais Asotes pilskalns, vairāki sēļu un latgaļu kapulauki ka pašā Ābeļu salā pilskalna tuvumā, kā arī līdzās esošajos Ogliniekos, Daugavas labajā krastā un Ābeļu skolas teritorijā kreisajā krastā varētu liecināt arī par Kaupres pilskalna agrāku datējumu. Pēc nostāstiem kalnā apraktas lielas bagātības, tāpēc tas sarakts ar tagad aizaugušām mantraču bedrēm. Kaupres pilskalna novietojums upes salā, nocietinājumu veids un īpaši mūrējuma paliekas nav raksturīgas tradicionālajiem Latvijas pilskalniem.
Mūsdienās Kaupres pilskalns ir iecienīta tūristu un zvejnieku naktsmītnes vieta, jo atrodas tuvu pilsētai, un iespējams baudīt dabu un klusumu uz salas ģimenes vai draugu lokā.
Labprāt vasarās arī plostnieki to izmanto par naktsmītni.
Ziemā, ja aizsalst Daugava, Ābeļu skolas skolēni izmanto cieto ceļu, lai apbrauktu salu, kuras apkārtmērs ir apmēram 10 km un apciemotu Kaupres pilskalnu.
Ābeļu skolas novadpētnieki

Ābeļu pamatskolas skolēni un skolotāji pie Kaupres pilskalna

Ābeļu pamatskolas skolēni un skolotāji pie Kaupres pilskalna

Atbildēt