Pilskalnu sasaukšanās- Lašu pilskalns

Eglaines pamatskolas 5.-7.klases Lašu pilskalnā

22.septembris – Baltu vienības diena. Baltu vienības dienu atzīmē par godu Saules kaujai, kad 1236. gadā žemaiši un zemgaļi sakāva Zobenbrāļu ordeņa karaspēku.

Šajā dienā Sēļu klubs aicināja uz akciju Pilskalnu sasaukšanās. Eglaines pamatskolas pirmskolas un 5.-7.klašu skolēni devās pārgājienā uz Lašu pilskalnu, lai sasauktos ar citiem akcijas dalībniekiem.

Eglainieši sazvanījās un sasveicinājās ar Rites pamatskolas skolēniem un skolotājiem, kuri šajā laikā atradās Saukas pilskalnā – Dievkalniņā. Pēc neilga brīža Lašu pilskalnā ieradās Ilūkstes Saudraudzības vidusskolas grupa.

Pirmsskolas bērni iepazinās ar apkārtnes dabu un klausījās teikas un nostāstus par Lašu pilskalnu.

Pamatskolas skolēnus muzeja vadītāja L.Petuhova iepazīstināja ar Tīzenhauzenu muižas vēsturi, latviešu valodas skolotāja L. Šeršņova un vēstures skolotāja E. Linkeviča pastāstīja par baltu vēsturi un Saules kauju. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs un cienājās ar krāsainajiem rudens āboliem.