SVEICAM!

Sveicam!

Sveicam 2019. gada Viesītes novada Goda pilsoņus:

Viesītes Go­da pilsoņa nosaukums piešķirts novadpētniecei Ilmai Svilānei, bet Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukums – Veltai Lācei, Edvīnam Kam­pem, Vilmai Kovnackai un Valdim Piekusam.

Īpaši sveicieni Sēļu kluba biedriem:

Saukas pagasta bibliotekārei Veltai Lācei

 

 

 

 

 

 

Viesītes pagasta lauksaimniekam Valdim Piekusam

 

 

 

 

 

 

Novadpētniecei Ilmai Svilānei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam Lidiju Ozoliņu!

Grāmatu sērijā “Mēs – neretieši” 2019. gada janvārī iznākusi piektā grāmata “Neretas novada ļaužu spēka vārdi”, almanahs, II gadagājums.

Tā sastādītāja un izdevēja – Neretas novada novadpētniecības muzeja vadītāja Lidija Ozoliņa:

“Šogad Latvijai svinam 100. dzimšanas dienu. Simts gadi aizritējuši kūleņu kūleņiem – mierīgi, rāmi, dāsni, nemiera pilni, ar dabas kaprīzēm, varu, paaudžu un uzskatu maiņām, karu, mieru, Trešo Atmodu. Kas bija pirms mums un būs pēc mums? Kā paaudžu , notikumu, darbu mijiedarbībā radīto nesīsim tālāk? ”

Svinam, pieminam, atzīmējam, atceramies! Tā iesākas katrs kalendārā gada mēnesis šajā grāmatā.

 

Sveicam Ilzi Līdumu!

 

 

 

 

 

 

Latvijas simtgadē iznākusi Jāņa Jaunsudrabiņa muzeja “Riekstiņi” vadītājas Ilzes Līdumas  sastādītā grāmata “Mēs visi mazas Latvijas esam”

Grāmatā lasām Neretas novadā dzimušo trimdas rakstnieku Zentas Liepas, Veltas Tomas, Jāņa Veseļa un Jāņa Jaunsudrabiņa dzejoļus, veltītus savai dzimtajai zemei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sveicam Ilgu Bruņenieci!

Atver grāmatu par Jaunjelgavu

  1. gada jūlijs

http://www.staburags.lv/novadu-zinas/atver-gramatu-par-jaunjelgavu

“Jaunjelgavas pilsētas svētki sākās ar sengaidītās grāmatas par Jaunjelgavu atvēršanu. Tās autore ir Jaunjelgavas vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilga Bruņeniece, un tās veidošanā piedalījās daudzi.

Līdz šim Jaunjelgava bija viena no retajām vietām, kurai nebija grāmatas par tās vēsturi un tagadni. Tādu veidot ieteica Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, un šim darbam uzrunāta skolotāja un novada vēstures pētniece Ilga Bruņeniece. Ar atmiņu stāstiem, pētījumiem un fotogrāfijām viņai palīdzēja daudzi tagadējie un bijušie jaunjelgavieši.

Grāmatas atvēršanas svētkos Jaunjelgavas kultūras nama zāle bija interesentu pilna, un bija jūtams – jaunjelgavieši ļoti priecājās par savu grāmatu un ar īpašām gavilēm un ziedu klēpjiem sveica tās autori.

Savukārt apgāda SIA “Vesta – LK”, kurā izdošanai sagatavota grāmata “Jaunjelgava”, vadītāja Ligita Kovtuna atzina, ka tagad viņai Jaunjelgava šķiet pazīstama un savējā. Viņa atklāja, ka grāmatas manuskriptu domes priekšsēdētājs Guntis Libeks lasījis līdz ar viņu, un to darījis vismaz reizes četras. Ligita Kovtuna piebilda, ka darbs izdevies lielisks, un tagad jaunjelgaviešiem būs, ko dāvināt savējiem godos, kāzās, svētkos. “Nesakiet, ka jaunie grāmatas nelasa. Lasa! Uzdāviniet, un redzēsiet, kā šī grāmata viņus “ievilks”!” piebilst viņa.

Grāmatas atvēršanas svētkos notika loterija, kurā desmit laimīgie savā īpašumā ieguva jauno grāmatu. Citi to varēja iegādāties un arī turpmāk to varēs nopirkt Jaunjelgavas novada domē.”

Elitas Brovackas teksts un foto