Muižas vēstures kalendārs

21. gadsimts

“Nevienam nevajag… tikai vēji klusu dzied, brīžiem, liekas, raud. Raud par aizmirsto skolu, aizaugušajām puķu dobēm un parka taciņām. Vien melnā marmora plāksne pie sienas vēstī, ka te bijusi skola. Tajā iegravēti vārdi:

Šī nav iešana projām-

 

Šī ir nākšana šurp.

/I.Auziņš/

Šajā pilī no 1922.g. 1. oktobra līdz 2009.g. 1.jūlijam atradās Zalves pamatskola.

Mūsu skolai labu vēlot,

Imants Auziņš, Jānis Bērziņš, Valentīns Cers, Pāvils Cvetkovs, Andris Guļāns, Austris Kronītis, Inta Savicka, Kārlis Valdemiers, Vilnis Vietnieks.

Paldies! Jums, bijušajiem skolas absolventiem.” /Dzidra Zariņa, Zalves pagasta Goda pilsone. Zalves grāmata. Neretas novada Zalves pagasts apcerēs, atcerēs, tēlojumos, dzejā, attēlos. SIA “Jēkabpils drukātava”, 2014.,163.lpp./

 

 

Lielzalves muižas Ziemassvētku eglīte

2019. gada 28. decembrī

Starp Ziemas saulgriežiem un Jauno gadu Lielzalves muižas kungu mājas Rožu zālē sanākuši tuvi un tāli ciemiņi. Pasākumu vada Ilga Cera (Piparkūka) un Ilma Svilāne ( Žagata Cecīlija)
Mājas saimniece Ilga iejutusies Piparkūkas lomā un izstāsta pasaku par Piparkūku, kas ripo pa Zalvi.
Pasakas varonis – mazākais velniņš Rūdolfiņš ar draugiem
Mazzalves raganiņas Lielzalves muižā, garām lidojot…
Notikumu gaitu dokumentē fotogrāfs Dainis Ormanis
Lielzalves muižas pasaku par velniņu Rūdolfiņu lasa Maija Mačeka

 

 

Visam līdzi dzīvoja Neretas novada pašvaldības pārstāve Žanna Miezīte
Rūdolfiņš jau noguris
Noslēguma sarunas pie tējas tases.

Latvijas valsts dzimšanas svētkos – 2019.

2019. gada novembris
2019. gada 10. novembris
Valsts karogs Latvijas svētkos pie Sēļu kluba ēkas Lielzalves muižā

[ Zalvītes upe 2019. gada 12. novembrī.

Pirmo reizi rakstos Lielzalve (Gros-Salwen) minēta 1554. gadā,– pirms 465 gadiem. Pēc Livonijas ordeņa valsts sabrukuma zemes gar Zalvītes upi izlēņoja bijušajam ordeņa komturam Vilhelmam fon Effernam (1545-1607). (komturs-ordeņa pārvaldītās zemes iecirkņa priekšnieks)

16.gs. beigās un 17. gs. sākumā Lielzalves muiža pieder Vilhelmam fon Effernam, ko pēc viņa nāves manto sieva Elizabete (no 1607. vai 1617.), bet pēc viņas nāves – meita (no 1688.).

Lielzalves muižas pils jeb kungu māja celta 1676. gadā (tātad -Elizabetes laikā) Zalvītes upes krastā. Tā bijusi cietokšņa veida, ar biezām akmens sienām un tumšām ejām.