Aktualitātes

 

 

Lielzalves muižas kungu mājas atdzimšana!

Veiksmīgi uzsākti bijušās Zalves pamatskolas jeb Lielzalves muižas parka un galvenās ēkas sakopšanas darbi, tomēr ir daudz neatliekamu pasākumu ēkas saglabāšanai.

Biedrība Sēļu klubs  un zalvieši būtu pateicīgi par ziedojumiem!
Reģ. Nr. 50008220371,
Swedbank  konts LV26HABA0551037972430,
tālr. 27071996

http://seluklubs.lv/?page_id=3615 Apsaimniekošanas plāns
Lielzalves muižas parka sakopšanas talka