Sunākstes seminārs

“Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs Sunākstē 2019.gada 17.augustā, veltīts Vecā Stendera 305 gadu atcerei

afiša 2- seminari

Vecā Stendera dārgumu sala

Sunākstes mācītājmuižā

Vārnavas “Ģedertos” pie Sunākstes baznīcas

“Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs,

veltīts Vecā Stendera 305 gadu atcerei

17. augustā

Projektu ideja radās, gūstot iedvesmu Sēliju aptveroša Lauku partnerību starpteritoriālā projekta          „Sēlijas salas” norisēs, kas veicina teritoriālā tūrisma piedāvājumus mazajās apdzīvotajās vietās. Var teikt, ka tā ir visa Sēlija šodienas izpratnē. Ceļojot pa Sēliju, teju vai katrā mazāk vai vairāk apdzīvotā vietā varam atrast brīnumainas „pērlītes”,- sakoptas, vietējo ļaužu mīlētas un izlolotas vietas, un pašus cilvēkus, kas jūs sagaidīs ar atvērtu sirdi.

Sēļu klubs ar ideju par „Vecā Stendera dārgumu salu” atbalsta šo „Sēlijas salu” veidošanos un aicina atrast jaunas „Salas”. „Sēlijas salas” veido interesantus piedāvājumus ceļotājiem pa Latvijas laukiem Sēlijā. Te rodas jautājums,- kas notiks ar „Sēlijas salām” – šīm brīnišķīgajām vietām, kad kārtējais reformu vilnis būs tām pārvēlies pāri? Cik daudz cilvēku būs spiesti tās pamest, zaudējot savas senču mājas un mīlētos laukus. Vai mēs nezinām, kas notiek ar pamestām vietām?

Kurš gan tur ir bijis, aiz Daugavas Sēlijā? Tā jautā šī projekta simpātiskais buklets, kurā izlasāmi jauki un iedvesmojoši vārdi par mūsu Sēliju:

„Reiz sensenos laikos sēļu zemes klāja vareni meži, vien zinātājam pārvarami purvi un dziednieciskām zālēm bagātas pļavas. Tās vietas, kur šajos plašumos bija apmetušies cilvēki, dēvēja par Salām. Bija Putnu sala un Rubiķu sala, Dronku sala un Gulbju sala. Daudzas ar putnu vārdiem apveltītas, jo putna lidojumā, ne cilvēka gājumā, tās vieglāk sasniedzamas.

Dzīve Salās sēļus veidojusi par cilvēkiem, kuri prot paši par sevi pastāvēt un mierā būt ar dzīves kārtību. Katrā Salā savus likumus, ieradumus un svētkus paturēt. Viesmīlīgi atvērt durvis ceļiniekiem. Un klusējot aizdarīt melnus purvozola vārtus tiem, kuri dzīvošanu Salās vēlējušies ar varu vai slidenu viltību pārmainīt. Savu bagātību apsegt ar baltu purva sūnu, lai ienācēju kārās acis to neatzīst par laupījuma vērtu”.

To lasot, nāk prātā Aleksandra Grīna, Jāņa Veseļa un Veltas Tomas uzburtie senās Sēļu zemes teiksmainie tēli. Tur tā gudrība no senajiem sēļiem, kas vajadzīga mums šodien un saprotama tikai ar prātu un ar sirdi.

Sēlu kluba projekta „Vecā Stendera dārgumu sala” mērķis ir rosināt vēsturisko vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu. Projektu finansiāli atbalsta Viesītes novada pašvaldība.

Sēlu kluba biedri kopā veidojam „Sēļu Kluba Avīzi”. Ar Lauku partnerība „Sēlija” finansiālu atbalstu top „Sēļu Kluba Avīzes” otrais izdevums, kas stāstīs par aizvadītajā gadā Sēlijai nozīmīgu personību jubilejām.