Kultūrvēsture

Dr.vēst. Gunta Zemīša lekcijas par Latvijas pilskalniem

Aknīstes vidusskolā pirms VII Sēlijas kongresa.