Sēlijas karogs

RGB (85, 107, 47)
Hex #556b2f
WEB #666633
Pantone 371 C

Sarkanbaltzaļais Sēlijas karogs

Krāsu attiecības 2:1:2

Pirmais Sēlijas kongress Viesītē. Sēlijas karogs pirmo reizi plīvo

pie Viesītes Kultūras pils.

Kongress notika Aknīstē un Viesītē 1999.gada 21.un 22.maijā

Aknīstes vidusskolā

Sēlijas karogs Dignājas pilskalnā

Karoga iesvētīšana Sunākstes baznīcā Sēlijas pirmā kongresa laikā

Sēļu klubam 5 gadiKorporācijas Selonija ģerbonis

“Sēlija rotā” 2019