Notikumi

Semināri:

Dvietes seminārs

 

Talkas:

Talka Sunākstes mācītājmuižā 11. maijā. Organizē Stendera biedrība http://www.stenderabiedriba.lv

Autofotoorientēšanās brauciens “Sēlija’19”

Gricgales kroga apkārtnes sakopšana

Lielzalves muižas sakopšanas talka

Piedalāmies: 

Talka Sunākstes mācītājmuižā 11. maijā. Organizē Stendera biedrība http://www.stenderabiedriba.lv

Piemiņai:

Imanta Mežaraupa atceres pasākums Aknīstē

Pasākumi:

Eiropas kultūras mantojuma dienu karogs Viesītes novadā

 

Projekti:

 

Arhīvs:

Rakstnieku novadā