Ieceres

Aktualitātes

   Sēļu klubs nodibinājās pirms VII Sēlijas kongresa, kad visus septiņus Sēlijas novadu apvienības novadus apbraucot, novadpētnieki no dažādām vietām nolēma dibināt biedrību ar mērķi stāstīt par Sēliju kā īpašu vietu Latvijas kartē, kam ir sava īpaša vēsture un lepnums par savu senču- seno sēļu – mantojumu. Mēs dzīvojam uz tās pašas zemes un mēģinām saprast un atšifrēt viņu gudrības un māku dzīvot ap, pie un uz saviem pilskalniem. Viesītes novadā vien tādus var saskaitīt deviņus, bet kur vēl citi novadi, kur tāpat sēļi apdzīvojuši pilskalnus.

Radās doma veidot īpašu izglītošanās programmu Sēlijas akadēmija, kur galvenā būs Sēlijas mācība. Mēs paši, zinoši dažādās kultūrvēstures jomās,  savu novadu vēsturi pārzinoši un gatavi dalīties šajās zināšanās viens ar otru un ar citiem, esam savu novadu un Sēlijas patrioti. Tomēr ir jomas, kurās jāaicina speciālisti, lai papildinātu zināšanas un ieinteresētu aizvien jaunus klausītājus un aizrautu ar savu ideju par Sēlijas mācību.

Pirmajā gadā sagatavojām izdevumu par VII Sēlijas kongresu un aktīvi piedalījāmies kongresa rīkošanā un darbā. Pēc kongresa tēzes izveidojās par izdevumu, kura sagatavošanai projektā ieguvām VKKF atbalstu. Organizējām Sēlijas pilskalnu sasaukšanos Baltu vienības dienā, pēc kuras savācām fotogrāfijas no šī pasākuma un izveidojām ceļojošu fotoizstādi. Izveidojām savu logo, vizītkarti, mājas lapu.

2015.gadā jau organizējām pirmo Sēlijas akadēmijas gadu, kad braucām uz pasākumu Dvietē, radošajā nometnē apceļojām rakstnieku dzīves vietas Neretas novadā, iepazinām Sēlijas māksliniekus un viņu darbus, organizējām Sēlijas pilskalnu sasaukšanos, braucienus pa Neretas novada pilskalniem, deviņu pilskalnu Viesītes novadu un uz Dignājas pilskalnu. Gads noslēdzās sēļu pilskalnu zīmē, kas mūs apbūra un iedvesmoja jaunai Sēlijas akadēmijas otrā gada programmai, veltītai Sēlijas bagātībai – pilskalniem.