“Sēļu Kluba Avīze” un Sēlijas salas

Projekts “Sēļu Kluba Avīze” un Sēlijas salas

Projektu finansiāli atbalsta:

Īstenošanas laiks un vieta:

01.05.2019.- 31.10.2019.

Viesītes novads

Izdevuma „Sēļu Kluba Avīze” (2019) sagatavošana,

kā arī:

„Sēļu Kluba Avīzes” prezentēšana masu medijos

Tikšanās ar lasītājiem trīs Sēlijas salās:

– „Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs Dvietē (Sēlijas vīnogu sala)

un Eglainē (Atklājumu sala)

– “Sēļu Kluba Avīzes” radošais seminārs Vārnavā, Sunākstē (Stendera dārgumu sala)

Izdevuma ”Sēļu Kluba Avīze” izplatīšana novados