Talka Gricgales krogā

Talka Neretas novada Pilskalnes pagastā

Talcinieki Gricgales kroga apkārtnes sakopšanā

Strobuku pilskalnā