Talkas

 Talka Sunākstes mācītājmuižā 11. maijā. Organizē Stendera biedrība http://www.stenderabiedriba.lv

Autofotoorientēšanās brauciens “Sēlija’19”
Lielzalves muižas parka sakopšana

Gricgales kroga apkārtnes sakopšana