Sēlijas akadēmija

Projekts: “Sēļu Kluba Avīze” un Sēlijas salas

12. jūlijā

– “Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs: Viesīte-Dviete- Eglaine

Sēlijas salu sasaukšanās, atceroties Veco Stenderu 305. dzimšanas dienā:

“Stendera dārgumu sala” Viesītes novadā –

“Eglaines Atklājumu sala” –

“Sēlijas vīnogu sala” Dvietē!

17. augustā

  – “Sēļu Kluba Avīzes” radošais izbraukuma seminārs Viesītes novada “Ģedertos”

Stendera dārgumu sala

Ieceres un priekšlikumi 2019. gadā:

“Sēļu Kluba Avīzes” (2019) sagatavošana un izdošana
Ielūdz Dviete
Ielūdz Nereta
Ielūdz Viesīte
Sēlijas akadēmijas “ceļojošās” Rezidences: Neretas novada novadpētniecības muzejs, Stendera mācītājmuiža Viesītes novada “Ģedertos”, Paula Sukatnieka māja-muzejs “Dvietes “Apsītēs”
Pilskalnu sasaukšanās Baltu Vienības dienā
Ekspedīcija uz Sēlijas austrumu robežu