Projekts Dvietes muižas atjaunošanai

Sēļu kluba kopsapulcē:

Sēļu kluba valdes locekle Paula Sukatnieka mājas „Apsītes” vadītāja Vanda Gronska (no kreisās).

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuves „Sēļu istaba” pārzine Vanda Rimša.

 

Projekts „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā” 

http://www.ilukste.lv/kategorija/aktualitates-kultura/

BIEDRĪBA „DVIETES VĪNOGAS” DODAS IZZINOŠĀ EKSKURSIJĀ

  1. jūnijs, 2018     Biedrība „Dvietes vīnogas” 2018. gada Zvaigznes dienā rīkoja pasākumu, kurā tika godināti Dvietes iedzīvotāji, kas saglabājuši, atjaunojuši senču vai iepirktos īpašumus.Kā patīkamu pārsteigumu, par šī pasākuma rīkošanu, biedrība saņēma Ilūkstes novada domes dāvanu: vienas dienas ekskursiju pēc pašu izvēlēta maršruta. Ātri vien pienāca jau ziemā ieplānotais datums 23. maijs. Maršruts:  Zemgales muižas. Mērķis: redzēt, kā tiek restaurētas un apsaimniekotas pilis un muižas Jelgavas novadā, jo „Dvietes vīnogas” arī darbojas, lai sakoptu un kaut cik atjaunotu Dvietes muižu.Mājupceļā pārrunājot redzēto, baudīto un sajusto sapratām, lai cik mums „Dvietes vīnogām” pamazām soli pa solītim, pa kripatiņai izdevies sakopt un saglabāt Dvietes muižu un tās apkārtni, tas ir bijis ieguldīto pūļu, darba, sarunu, rīkoto talku, dažkārt arī sabiedrības nesapratnes un tuvredzības vērts.Paldies Ilūkstes novada domei par dāvāto iespēju pārliecināties, ja citi to var, tad varam arī mēs un vajag.Biedrība „Dvietes vīnogas” 2016.-2017.gadā realizēja ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu „Dvietes muižas ēkas atjaunošana”.2018.gada jūnija mēnesī tiks uzsākta ELFLA Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. 19.2. apakšpasākuma „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta „Mākslas un radošuma darbnīcas „Mansarda rosītava” izveide Dvietes muižā” realizācija.

    Biedrība „Dvietes vīnogas”