Ielūgumi

afiša 2- seminari

“Sēļu Kluba Avīzes” izbraukuma semināri

Šajā vasarā organizējam divus radošos izbraukuma seminārus. Semināri aptver trīs Sēlijas salas: esošās Dvietē un Eglainē, un mūsu jauno Salu – „Vecā Stendera dārgumu salu” bijušajā Sunākstes mācītājmuižā-Vārnavas „Ģedertos”.

Radošais seminārs 12. jūlijā notiks Dvietē – atdzimušajās Paula Sukatnieka Apsīšu mājās. Braucienā uz Dvieti un Ilūksti, apmeklēsim Eglaini, lai iepazītos ar Vecā Stendera muzeja ekspozīciju un bērnības vietām, jo kā zināms, viņš dzimis Lašu mācītājmuižā, bet savas dzīves un radošās darbības pēdējos trīsdesmit gadus dzīvoja Sunākstē.

Bijušās Sunākstes mācītājmuižas apkārtnes kārtības uzturēšanu un atdzīvināšanu uzņēmušās Viesītes un Sunākstes pašvaldības sadarbībā ar Stendera biedrību, kas izstrādā un pakāpeniski attīsta ideju par Sunākstes mācītājmuižas teritoriju kā publiski nozīmīgu kultūrvēsturisku garīguma centru lauku vidē. Vecā Stendera vārds Gothards, kas latviskojumā ir Ģederts, devis vārdu arī šai vietai tagadējā Vārnavā – Ģederti.

  1. augustā pulcēsimies Sunākstē uz otro radošo izbraukuma semināru, kas arī būs saistīts ar praktisku darbošanos.

Ja Vecā Stendera mūža devums un atcere jums šķiet nozīmīga, interesentus aicinām pievienoties izbraukuma semināros. Par tiem varēs vairāk uzzināt mūsu mājas lapā www.seluklubs.lv.

 Dalība seminārā iepriekš jāpiesaka, rakstot uz e-pastu ilma.svilane@inbox.lv, vai pa tālr. 27 071 996.

No Viesītes uz semināriem izbrauks organizēts autobuss, vietu skaits – ierobežots.

Sēļu kluba biedriem – izbraukumi uz semināriem – bez maksas!

Lai mums jauka un izdevusies šī Sēlijas vasara!

Projektu finansiāli atbalsta: